RESERVEREN

Locatie en prijs
 

De workshops worden in de klas zelf gegeven. Voorlopig is onze actieradius beperkt tot de kustgemeenten en een straal van maximum 40 km van Oostende (grosso modo tot aan Torhout). Groepen die van verder komen kunnen de workshop in onze lokalen in Oostende (Fortstraat 128) reserveren. Bent u met uw klas of school op zeeklassen? We komen tot in het zeeklassenverblijf om Project Zeewind te begeleiden.

De workshop zelf is gratis, de vervoerskosten factureren we aan €0,36 per kilometer.

Voorbereiding

Op zich is er geen voorkennis vereist maar het helpt wel als de leerlingen weet hebben van hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen, klimaatverandering,... Om Project Zeewind voldoende te begrijpen plannen klassen van het 5e leerjaar de workshop best na de Kerstvakantie in. We vragen een actieve participatie van de leerkracht tijdens de workshop. De leerkracht blijft op eender welk moment verantwoordelijk voor de klasgroep.

Voorzie op de dag zelf een lokaal dat groot genoeg is. Hou er rekening mee dat de banken in uw klas zullen moeten verplaatst worden om Project Zeewind optimaal te laten doorgaan. Er wordt gewerkt met 1 centrale tafel waarrond alle kinderen moeten kunnen staan. Afhankelijk van het leerlingenaantal zijn daarnaast nog 4 of 5 tafels nodig waar telkens 5 kinderen rond kunnen zitten.

Reserveren
 

Klik op de knop om Project Zeewind te reserveren. Kies een datum en dagdeel. Hou er rekening mee dat Project Zeewind in totaal 2 uur duurt. De speeltijd is hierbij niet inbegrepen!

Na het indienen van het formulier gaan we aan de slag. Wij kijken de gevraagde datum in onze kalender na. Het kan gebeuren dat het door u aangevraagde moment niet meer beschikbaar is. We nemen met u contact op om een nieuw moment af te spreken. De bevestiging sturen we u per email toe. Neem contact met ons op als u na 7 werkdagen nog niets van ons gehoord heeft.

© 2017 Horizon Educatief. Foto's © C-Power