PARTNERS

 Horizon Educatief maakt al meer dan 20 jaar educatieve workshops voor jong en oud. De zee en het kustmilieu zijn een onuitputtelijke inspiratiebron bij het ontwerpen van educatieve pakketten. Op de website kan u een keuze maken uit meer dan 40 verschillende sessies gericht naar kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen. De activiteiten staan allemaal in het teken van natuur & milieu, erfgoed of wereldburgerschap. Duurzaamheid en de zee lopen als een rode draad doorheen het aanbod.

Het Belgian Offshore Platform verenigt de belangrijkste partners die investeren in hernieuwbare (wind)energie- productie op de Belgische Noordzee. Het BOP verdedigt de belangen van haar leden en bepleit de voorwaarden voor de noodzakelijke ontwikkeling van offshore (wind)energie. Vanuit het BOP worden diverse stakeholders geïnformeerd en gesensibiliseerd over de elektriciteitsproductie via windturbines op zee. Het BOP is de belangrijkste financierder van Project Zeewind.

"Het was een superleuke sessie. We hebben er allemaal van genoten! De werkvormen waren gevarieerd en de kinderen werden aangespoord om mee te doen. Doe zo voort, Horizon Educatief!

Kristien Diels, Sint-Jorisschool Blaasveld, over een sessie bij Horizon Educatief

Project Zeewind is gerealiseerd met de steun van het Fonds Ernest Solvay, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

© 2017 Horizon Educatief. Foto's © C-Power