OVER Project Zeewind

Project Zeewind werd ontwikkeld met als eerste doel om kinderen te informeren over klimaatverandering en hernieuwbare energiebronnen. Niet enkel het wat en hoe worden belicht, leerlingen zoeken ook samen naar oplossingen om het hoofd te bieden aan de problemen van vandaag en morgen.

Windenergie op zee is de troef die we in handen hebben om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Maar hoe werken die turbines precies? Wat is het verschil tussen offshore en onshore windturbines? Tijdens de workshop voert de klas onder begeleiding enkele eenvoudige experimenten met een miniatuur windturbine uit. Zo worden de wetenschappelijke en technische principes achter elektriciteitsproductie aanschouwelijk voorgesteld.

Project Zeewind spitst zich toe op de Belgische situatie. Hoe gebeurt de energieproductie momenteel in België en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Hoeveel energie wordt er in België geproduceerd en hoe gebeurt de distributie? Met helder cijfermateriaal en grote land- en zeekaarten concretiseren we het kluwen van de energievoorziening in België. Leerlingen denken zelf een strategie uit als minister van energie.

Leerlingen nemen tijdens Project Zeewind een andere rol aan. Ze kruipen in de huid van een bioloog, ingenieur, elektricien, journalist of wiskundige. Elk van deze beroepen heeft linken met de offshore windindustrie. Leerlingen kunnen hun eigen talent inzetten om de opdracht tot een goed einde te brengen.

© 2017 Horizon Educatief. Foto's © C-Power