DOELSTELLINGEN

STE(a)M-vaardigheden aanscherpen
 

STE(a)M staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Project Zeewind is doordrongen met deze vaardigheden. Leerlingen kunnen tijdens Project Zeewind hun eigen talenten verder ontplooien door een keuze te maken uit de verschillende domeinen. Wetenschappelijk ontdekken hoe elektriciteit opgewekt wordt, wiskundige berekeningen maken over elektriciteitsproductie en het in detail uittesten van windturbines; Project Zeewind bevat het allemaal!

Probleemoplossend denken stimuleren

 

Project Zeewind start vanuit een centrale vraagstelling. Door verschillende bronnen te raadplegen en kleine opdrachten te vervullen verwerven de leerlingen gaandeweg meer informatie om de vraag te beantwoorden. Discussie en eigen creativiteit helpen bij het zoeken naar antwoorden.

Samenwerken bevorderen
 

Om Project Zeewind te doen slagen is samenwerking noodzakelijk. Leerlingen leren overleggen, gaan in dialoog met elkaar en discussiëren over verschillende strategieën. Dit gebeurt zowel in kleine groepen van 4 à 5 leerlingen als klassikaal. Dankzij Project Zeewind leren de kinderen argumenteren en informatie overbrengen.

Eindtermen
 

Project Zeewind voldoet aan de eindtermen van het lager onderwijs. Eindtermen uit de leergebieden Nederlands, Mens & Maatschappij, Wetenschappen & Techniek en Wiskunde komen sterk aan bod in de workshop. Ook leergebiedoverschrijdende eindtermen vinden hun plaats binnen project Zeewind.

© 2017 Horizon Educatief. Foto's © C-Power