#alles over windenergie op zee

DOEL WORKSHOP

Project Zeewind is ontworpen voor leerlingen van de 3de graad lager en 1ste graad secundair onderwijs en volgt de eindtermen van het lager onderwijs. Lees meer over de doelstellingen van de workshop.

 

RESERVEREN

Project Zeewind komt gratis naar je toe! Een begeleider komt met het materiaal naar je school om  de workshop te geven. Wil je reserveren? Vul het inschrijvingsformulier in en we zoeken samen naar een gepast tijdstip om Project Zeewind te laten doorgaan.

PARTNERS

Project Zeewind is een initiatief van het BOP (Belgian Offshore Platform) en Horizon Educatief uit Oostende. Horizon Educatief werkte de workshop uit, voorziet gevormde begeleiders en beheert het pakket.

 

 

WINDENERGIE OP ZEE?

Eind 2015 organiseerden de Verenigde Naties in Parijs de 21ste internationale klimaatonderhandelingen. Tijdens deze conferentie kwamen de wereldleiders tot een nieuw globaal akkoord om de klimaatopwarming binnen de perken te houden door o.a. de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Wetenschappers hebben bewezen dat het verder gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een klimaatverstoring met catastrofale gevolgen. Om onze toekomst veilig te stellen moeten we investeren in duurzame energieopwekking. Eén van deze duurzame, hernieuwbare energiebronnen is ontegensprekelijk wind. Het is energie in zijn zuiverste vorm en onmisbaar voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Twee derde van het aardoppervlak wordt ingenomen door water. In tegenstelling tot windturbines op land kunnen reusachtig grote windturbines op zee geplaatst worden. De bestaande en toekomstige offshore windparken moeten tegen 2020 50% van de te behalen hernieuwbare energieproductie genereren.

Met Project Zeewind wil Horizon Educatief en BOP leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar sensibiliseren over de voordelen van hernieuwbare energie. 

CONTACTEER ONS

Horizon Educatief

Fortstraat 128

8400 Oostende

059 32 21 83

info@horizoneducatief.be

 

© 2017 Horizon Educatief. Foto's © C-Power